Wykłady o profetycznym przesłaniu ksiąg Biblii
Wrzesień 1, 2016
Koncert w Oświęcimiu
Październik 10, 2016
Pokaż wszystkie

Zdumiewające odkrycia: Jordania i ziemia święta

 

W każdy weekend sierpnia w Sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Oświęcimiu odbywały się wykłady historyczno-biblijne powadzone przez Wiesława Szkopińskiego, pełniącego obecnie w Kościele Adwentystów służbę pastora-seniora okręgu Rzeszowskiego.

 
Tym razem znany nam już prelegent zabrał wszystkich zgromadzonych słuchaczy w podróż na obszary Jordanii, Izraela i Palestyny. Mówca przybliżał historię miejsc związanych bezpośrednio z postaciami znanymi z kart Starego Testamentu oraz okresem działalności naszego Zbawiciela i Apostołów.
w2
 
Tak jak podczas kwietniowych wykładów dot. Starożytnego Egiptu, również i teraz w drugiej części wykładów Pastor Szkopiński poddawał wnikliwej analizie wybrane teksty Pisma Świętego oraz fakty historyczne starając się wyjaśnić okoliczności i znaczenie wydarzeń, które miały miejsce w tej wyjątkowo ważnej dla historii części świata łączącej Afrykę, Azję i Europę.
 
 
Podczas jednego z wykładów mogliśmy wysłuchać i porównać życiorysy proroka Mahometa i Chrystusa – a zatem również początek oraz rozwój Chrześcijaństwa i religii Islamu.

Był to również czas osobistej refleksji, kiedy słuchacze opuszczając salę, zastanawiali się nad własnym życiem oraz tym, kim jest dla nas Bóg i przede wszystkim – czy rzeczywiście podążamy drogą którą nam wskazał…

Wykłady dwukrotnie uświetnił swoją obecnością zespół „Genezaret” z Jaworza, podnosząc atrakcyjność spotkań poprzez część artystyczną, która zawierała śpiewanie pięknych pieśni na chwałę Bożą.
 
Po raz kolejny jesteśmy wdzięczni Bogu, iż pomimo niesprzyjającego, późnowakacyjnego okresu, kiedy to w pobliżu obywały się inne  atrakcyjne wydarzenia kulturalne, znaleźli się nowi zainteresowani słuchacze, którzy zechcieli przyjść i poświęcić swój czas, jak również Ci którzy wytrwale odwiedzali nas od początku. Ci ostatni zostali wyróżnieni i otrzymali od prelegenta wartościowe publikacje książkowe.

Jesteśmy również wdzięczni za przychylność właścicieli sali wykładowej, którzy to przysłuchiwali się oraz wyrazili nam swoją aprobatę na taki rodzaj działalności ewangelizacyjnej.

Mamy nadzieję, że owa praca przysłuży się słuchaczom do budowania swojej wiary w oparciu o ten fundament, który w Starym i Nowym Testamencie jest określany „Skałą”, a w dalszej konsekwencji do podjęcia dobrych decyzji. Zastanów się, czy jesteś wykonawcą czy słuchaczem Słowa Bożego?

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”. Jak 1:22

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do zarejestrowanych wykładów!