Pro Publico Bono

Lubimy pomagać! A jeszcze bardziej lubimy pomagać z głową. Dlatego wszystkie nasze akcje pomocowe przeprowadzone są za pośrednictwem oficjalnie zarejestrowanej organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy częścią Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej(ChSCh), tworząc Filię Oświęcim. Dzięki temu rozliczamy się z każdego grosza od ofiarodawców, a pomagamy tylko tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Możesz wspomóc nas swoim 1 procentem podatku.

JAK POMAGAMY? OTO PROGRAMY, KTÓRE REALIZUJEMY
BĄDŹ REALIZOWALIŚMY:

 

Kurtka dla malucha

Co roku organizujemy zbiórkę używanej odzieży dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji „Kurtka dla malucha”.

 

Akcja Noworoczny Upominek

Od kilku lat włączamy się w akcję Noworoczny Upominek. Polega ona na docieraniu z prezentami do dzieci najuboższych lub poszkodowanych przez los.

 

Gwazdkowa niespodzianka

Uczestniczymy w Gwiazd­kowej Nie­spo­dziance, która jest czę­ścią świa­to­wego przed­się­wzię­cia o nazwie Ope­ra­tion Chri­st­mas Child zaini­cjo­wa­nego przez orga­ni­za­cję Sama­ri­tans Purse z USA,

 

Klub Zdrowia

Prowadzimy Klub Zdrowia, wykłady nt. zdrowia, szkoły gotowania czy programy antynikotynowe.

 

Nie ma większej oznaki miłości, niż bezinteresowna pomoc, dodawanie innym otuchy i wsparcia, niezależnie od tego, czy na nie zasługują, czy nie. Jezus pomagał wszystkim, bez względu na rasę, religię, wiek, pozycję społeczną lub płeć. Staramy się Go w tym naśladować.

 

Filia w Oświęcimiu

ul. Piastowska 12

32-600 Oświęcim