Zdumiewające odkrycia: Jordania i ziemia święta
Wrzesień 21, 2016
Nietypowy bohater
Grudzień 15, 2016
Pokaż wszystkie

Koncert w Oświęcimiu

 

We wrześniu 2016 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się koncert znanego w kręgach adwentystycznych łódzkiego śpiewaka, (Bas-baryton) Mirosława Karaudy. Od wielu lat związany jest on z repertuarem gospel, ma za sobą liczne tourneé po Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Australii.

 
Warto wspomnieć, że oprócz działalności artystycznej, Mirosław Karauda od 1991 roku nieprzerwanie sprawuje służbę pastora (aktualnie w zborze Łódź-Górna), natomiast w latach 2003–2008 pełnił funkcję dyrektora ds. młodzieży przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej.

Idea zorganizowania koncertu zrodziła się na początku roku, jednak zrealizowana została dopiero wczesną jesienią. Było to możliwe w szczególności dzięki staraniom Daniela – członka Oświęcimskiego zboru, który posiadając doświadczenie zdobyte podczas organizacji podobnych przedsięwzięć, postanowił wykorzystać je na chwałę Bogu.
 
Na to artystyczne wydarzenie przybyli licznie członkowie zaprzyjaźnionych z nami zborów, między innymi z Bielska-Białej, Jaworza, Czechowic-Dziedzic, Balina oraz Jaworzna. Odwiedzili nas również członkowie innych wspólnot wyznaniowych, za co jesteśmy Bogu szczególnie wdzięczni. Tego popołudnia oprócz powszechnie znanych pieśni religijnych, Mirosław Karauda zaprezentował publiczności również kilka autorskich kompozycji, dzieląc się przy tym swoim świadectwem o Bogu.
 
 
Mamy nadzieję, że będzie to dopiero wstęp w organizowaniu tego typu wydarzeń, ponieważ spełniają one dwojaką funkcję – po pierwsze skłaniają do refleksji nad Bożym dziełem odkupienia, a po drugie dostarczają słuchaczom przyjemnych wrażeń artystycznych. Wszystkim przybyłym dziękujemy za uczestnictwo w tym wydarzeniu, a nieobecnych odsyłamy do samego koncertu.

„Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.”
Ps. 33:2-4 [BT]