Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię jako jedyne źródło wiary. Jego credo opiera się na protestanckim przekonaniu Sola Scriptura (tylko Biblia), stawiając Pismo Święte jako jedyny standard dla chrześcijan.

 
univers

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Bóg jest miłością, mocą i chwałą – ale jest też tajemnicą. Bóg jest nieograniczony, ale też bliski. Jest Jeden, ale w trzech Osobach. Jest wszystkowiedzący, ale i wszystko przebaczający.

Zobacz więcej

 
girl

Wierzymy, że Bóg stwarza

Od neuronów do obłoków, od DNA do odległych galaktyk – jesteśmy otoczeni cudami. Lecz piękno stworzenia zostało „uszkodzone”.

Zobacz więcej

 
lonly

Wierzymy, że Bóg wybawia

Oddając za nas swoje życie, Bóg pokazał najprawdziwszą miłość. Odkupił nas, byśmy znów wraz z Nim mogli cieszyć się harmonią, miłością i szczęściem.

Zobacz więcej

 
church1

Wierzymy, że Bóg nas wybrał

Jezus pozostawił swoim naśladowcom wyjątkową misję: aby opowiedzieć światu o Jego miłości i obietnicy ponownego przyjścia. Powinni oni też szanować i kochać innych, tak jak robił to Jezus.

Zobacz więcej

 
life

Wierzymy, że Bóg nas zmienia

Prawo Boże, wyrażone w Dziesięciu Przykazaniach, wskazuje jak żyć i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. To zatem coś znacznie ważniejszego, niż „wypełnianie rozkazów”.

Zobacz więcej

 
Processed with VSCOcam with a5 preset Processed with VSCOcam with a10 preset

Wierzymy, że Bóg zwycięża

Choć ostatnia księga Biblii często kojarzona jest z czymś strasznym, Apokalipsa opisuje triumf Boga i perfekcyjny świat, na którym przyjdzie nam żyć.

Zobacz więcej