Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protestanckich. Wszystkie jego zasady wiary są oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Na świecie kościół skupia 18 milionów wiernych.

 

Historia Adwentystów Dnia Siódmego w Oświęcimiu, to czasy końca lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych, wówczas zaczęli pojawiać się tutaj pierwsi wyznawcy. Był to efekt pracy ewangelizacyjnej zboru Adwentystów z Czechowic. Nowi członkowie przybyli też z okolic Chełmka, Spytkowic oraz Brzeszcz.

W tym czasie nie było jeszcze stałego miejsca spotkań, dlatego wyznawcy uczęszczali do zboru w Czechowicach. We wrześniu 1987r. w Oświęcimiu zorganizowano zbór Kościoła Adwentystów. Pierwsze lata działalności zboru to intensywna praca ewangelizacyjna na terenie Oświęcimia i okolic, co przyniosło efekt w postaci kolejnych wyznawców.

Pragnieniem założycieli zboru była idea, by stał się on przystanią dobrej nowiny dla strudzonego człowieka oraz nadzieja aby miasto Oświęcim, symbol cierpienia i śmierci, było kolejnym miejscem głoszenia dobrej nowiny o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Z myślą o wszystkich zainteresowanych, powstał oficjalny kanał video na platformie You Tube

 

W CO WIERZYMY? Adwentyści wierzą w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa oraz w Trójcę Świętą. Praktykują biblijny chrzest dorosłych przez zanurzenie, świętują siódmy dzień tygodnia, sobotę, i żyją nadzieją na powtórne przyjście Zbawiciela. Dowiedz się więcej na stronie:
W co wierzymy?

 
zb1