Jak sobie radzić ze stresem?
Czerwiec 15, 2016
Wykłady o profetycznym przesłaniu ksiąg Biblii
Wrzesień 1, 2016
Pokaż wszystkie

Tajemnice Starożytnego Egiptu

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury przez cztery tygodnie tj. od 2 kwietnia do 1 maja, w każdą sobotę oraz niedzielę, odbywał się cykl wykładów historyczno-biblijnych pt. „Tajemnice Starożytnego Egiptu”.

 
Ich prelegentem był historyk, z zamiłowania archeolog: Wiesław Szkopiński, pełniący obecnie służbę pastora seniora okręgu Rzeszowskiego. Podczas swoich spotkań zaznajamiał zainteresowanych z historią oraz wierzeniami starożytnych Egipcjan, oraz co ważniejsze, wskazywał na historyczne źródła potwierdzające autentyczność przekazów Biblijnych dotyczących osoby Mojżesza, egipskiej niewoli Izraelitów, czy też ich wędrówki do Ziemi Obiecanej.
 
Analiza wierzeń Egipcjan stwarzała możliwość do porównania ich ze współczesnym chrześcijaństwem. Prelegent wykazał podczas nich pewne podobieństwa, zwłaszcza odnośnie przekonania w warunkową nieśmiertelność oraz w życie po śmierci.

 
 
Podsumowując każdy wykład, pastor Szkopiński konfrontował religię starożytnych Egipcjan z informacjami zawartymi na kartach Pisma Świętego, pozostawiając obecnym na nich słuchaczom temat do analizy i samodzielnego przemyślenia.

Ze względu na zainteresowanie jakim cieszyły się wykłady, zdecydowaliśmy się zorganizować dwa ponadplanowe spotkania będące rozwinięciem tematów poruszanych podczas całego cyklu. Wszystkie wykłady zostały zarejestrowane i są dostępne „online” poprzez platformę YouTube na oficjalnym kanale ADS Oświęcim.

Był to dobry czas za który jesteśmy wdzięczni Bogu. Miejmy nadzieję że zasiane ziarno skłoni do przemyśleń oraz w stosownym momencie wyda swój plon.

„Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który  sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.” 1 List do Koryntian 3:6-7 (BT)