Życie dla Jego chwały

Urodziliśmy się, aby na co dzień odzwierciedlać obraz Boga. On jest wystarczająco potężny, by stworzyć cały wszechświat, a przy tym wystarczająco czuły, by troszczyć się o każdego indywidualnie. Poświęcił samego Siebie, abyśmy mogli żyć. Dlatego w każdym aspekcie życia staramy się oddawać należną Mu chwałę.

Wierzymy

Każdego dnia mamy kontakt z dźwiękami, obrazami, smakami i zapachami. Odkrywamy, że te wszystkie doświadczenia są niepojętym cudem, darowanym ludziom przez wspaniałego Stwórcę. Dlatego korzystamy z życia w pełni:

Mamy pasje, dbamy o zdrowie, relacje i wartościowy odpoczynek. Dzielimy się tym, organizując programy prozdrowotne w ramach tzw. Klubu Zdrowia.

Żyjemy

Co jest Twoją największą motywacją? Jedni pragną być znani, wpływowi i bogaci, a inni po prostu kochani. My swoją duchową siłę czerpiemy ze świadomości, że jesteśmy bez ograniczeń kochani przez Boga:

Cieszymy się tym podczas sobotnich nabożeństw oraz licznych spotkań, które organizujemy – popołudniowe programy biblijne, koncerty chrześcijańskie oraz spotkania domowe w tygodniu.

Pomagamy

Nie ma większej oznaki miłości, niż bezinteresowna pomoc, dodawanie innym otuchy i wsparcia, niezależnie od tego, czy na nie zasługują, czy nie. Jezus pomagał wszystkim, bez względu na rasę, religię, wiek, pozycję społeczną lub płeć. Staramy się Go w tym naśladować:

Współpracujemy z oficjalnie zarejestrowanymi organizacjami, wspierając ubogich i chore dzieci, organizując koncerty charytatywne oraz kolekty (np. na Ukrainę).